TEAMBULDING PÅ VANDET

Styrk samarbejder mellem medarbejderne i virksomheden med teambuilding på vandet. En anderledes og unik måde at lade medarbejderne løse opgaver sammen og være sociale på.

På et gammelt sejlskib består opgaverne i at sætte sejl, styre skibet, rengøre og klargøre sammen som et team. Det er ikke en forudsætning, at man har sejlkompetencer, men koordinering og indsat mellem de ombordværende er til gengæld alfa og omega.

Ring så vi kan tage en snak om din virksomheds behov og ønsker, så finder vi passende skib(e) og evt. forplejning m.m. i fællesskab.