ASKESPREDNING

-Vi hjælper dig gerne med at skabe de helt rigtige og respektfulde rammer

Ønsker du en smuk askespredning i havet til minde om den afdøde, hjælper vi dig gerne med at skabe de helt rigtige og respektfulde rammer til dette. At samles på et gammelt træskib er både maritimt og intimt, og her får I private omgivelser til at tage afsked med den afdøde.

Ud fra hvad I har af ønsker til ceremoni, sange, selve askespredningen og evt. forplejning kan vi sammen lave et program for dagen, der opfylder jeres behov og ønsker.

Vær dog opmærksom på, at der er regler for askespredning som borgerlig bisættelse Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding,  §3, stk. 3: Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges. Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, der ikke kan kæres.